درباره شیوه مطالعه یک کتاب خیلی خوبی است با عنوان ” چگونه کتاب بخوانیم ” از آقای مرتی جی ادلر با ترجمه آقای رضوانی که انتشارات آستان قدس آن را منتشر کرده است. ایشان که یک فیلسوف آمریکایی است در این کتاب می گوید: من در مدتی که سر ویراستار دایره المعارف بریتانیکا بودم، دایره المعارفی با آن حجم که هر سه سال یکبار تجدید ویرایش می شود، مجبور بودم روزی سه هزار صفحه از این دایره المعارف را مطالعه کنم ( و با توجه به اینکه این دایره المعارف یک دایره المعارف عمومی است )، در طول این مدت به این نتیجه رسیدم که هر متنی را باید به یک شیوه خاصی خواند، و در این کتاب این شیوه ها را معرفی می کند.

 

malekian

فایل های پیوست شده:

ارسال یک دیدگاه